Dostęp do informacji nieumieszczonej w BIP


Dostęp do informacji nieumieszczonej w BIP


Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej


1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć pocztą na adres  Władysława Bartoszewskiego 22/24, 78-400 Szczecinek oraz pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

Wniosek ustny można złożyć pod numerem telefonu 459 249 915.

Opublikował: Wiktor Chęciński
Publikacja dnia: 14.01.2024, 22:21
Dokument oglądany razy: 108
Podpisał: Wiktor Chęciński
Dokument z dnia: 14.01.2024
Redakcja BIP   |